Thursday, November 30, 2023

छत्रपती शिवरायांच्या विश्रांतीमुळे पावन झालेला पट्टा किल्ला… म्हणजेच विश्रामगड

0
छत्रपती शिवराय यांचे पदस्पर्शाने पावन झालेला गड म्हणून येथे दरवर्षी २२ नोव्हेंबर हा दिवस पदस्पर्श दिन म्हणून...