• Share
  • नवीन वेबसाइट खूपच चांगली आहे. आमच्यासारख्या शहरापासून दूर राहणाऱ्या संगमनेरकरांना सहजपणे संगमनेरच्या वार्ता व हालचाली कळतात.

    - प्रसाद दिनकर , पुणे