• Share
  • वेबसाईट उत्तमच झालेली आहे. पत्रकारितेतील आपली तळमळ नेहमीच आम्ही वाखाणतो.. नवीन मराठी वर्षाची भेटच आपण वाचकांना दिलेली आहे. आपणास शुभेच्छा.

    - प्रा. अनिल बेंद्रे , बाभळेश्वर